Polis eller åklagare: Så kan du arbeta med att Se Sambandet


Som polis och åklagare är det viktigt att inte bagatellisera brott mot djur. I dessa utredningar finns möjlighet att upptäcka även annan brottslighet.


Se alla individer i hem där våld förekommer

Uppmärksamma alla familjemedlemmar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lämna inte djur kvar hos förövaren. Ställ frågor om våld mot djur – utgå gärna från denna manual.

Ha koll på vad lagen säger om brott mot djur

För att kunna göra ett bra utredningsarbete bör man kunna djurskyddslagen och djurplågerilagstiftningen. Både som polis och åklagare kan man utgå från att ett tidigt ingripande kan förhindra ett upptrappat våld mot såväl människor som djur. Se referenser till Helena Striwings och Eva Diesens arbete på sidan om svensk forskning om Sambandet.

Inkludera djuren i besöksförbud

Jakob Holmberg, en av landets mest erfarna åklagare när det gäller brott mot djur, menar att det redan i dag är möjligt att inkludera våld mot djur som en del i grov kvinnofridskränkning, eftersom förövaren misshandlar djuret i syfte att trycka ner och kontrollera kvinnan. Se Sambandet menar att det viktigt att inkludera djuren när mannen/förövaren ges ett besöksförbud. Läs intervjun med Jakob Holmberg i tidningen Djurskyddet.

Ta förövaren från hemmet

Överväg att lyfta ut förövaren från hemmet och om möjligt frihetsberöva honom. Det är det mest verksamma utredningsverktyget för att utreda våld i nära relation. Förövaren kan då inte utöva påtryckningar på kvinnan och inte heller utföra ytterligare brott mot henne eller djuret.

Åklagare: var offensiv och åtala förövare

Din inställning som åklagare får direkta konsekvenser för det polisiära arbetet och ger signaler till polisen om hur de ska prioritera sitt utredningsarbete. Utred även brotten mot djuren.

Ta upp Sambandet på utbildningar

Inkludera kunskap om att Se Sambandet på polisutbildningen och juristutbildningen men också på fortbildningar och konferenser.