Kvinnofridshandläggare på länsstyrelsen: Så kan du arbeta med att Se Sambandet


Som kvinnofridshandläggare kan du spela en nyckelroll när det gäller att sprida kunskap om sambandet mellan olika former av våld.


Vid landets 21 länsstyrelser finns både enheter som fokuserar på kvinnofridsfrågor och enheter som arbetar med djurskydd. Det betyder att det kan vara enklare här än på en del andra ställen att samverka kring frågor som rör Sambandet. Länsstyrelsen i Västmanland har skrivit en samverkansplan för hur sociala myndigheter och organisationer kan samverka med djurskyddet med flera verksamheter.

Som kvinnofridshandläggare har du kunskap om mäns våld mot kvinnor/partner, barn och äldre och ett nätverk med organisationer som arbetar mot detta våld. Länsstyrelsen kan därmed bli navet i regionens arbete för att förebygga och uppmärksamma Sambandet.

Organisera gärna konferenser och utbildningsdagar i länet, eller bjud in till samverkan så att djurskyddshandläggare och veterinärer kan möta socialtjänst, hemtjänstpersonal, kvinno- och brottsofferjourer, polis och åklagare med flera. Se Sambandets föreläsare har lång erfarenhet av att utbilda vid just sådana tillfällen – här kan du läsa mer om våra föreläsningar och workshops.

Du kan också göra skillnad genom att stötta projekt som arbetar med sambandet.