Du som jobbar med kvinnor med funktionsvariation – så kan du Se Sambandet


Här får du som arbetar med vård, boende och omsorg om kvinnor med funktionsvariation tips på hur du kan försäkra dig om att både kvinnan och djuren har det bra. Det kan bidra till att upptäcka fall där kvinnor med funktionsvariation utsätts för våld.


Om du i ditt arbete möter en kvinna med funktionsvariation som du misstänker är utsatt för våld från en partner eller annan anhörig, ta upp din oro direkt med din klient. Du kan utgå från denna manual om du ska ställa frågor om våld mot djur. Du kan alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten eller till polisen om du har sett våld eller hört hot mot din klient. Finns det barn ska du också göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Om kvinnan har djur – vare sig det är en ledarhund, en service- och signalhund eller ett djur för sällskap – ska du vara uppmärksam på relationen mellan kvinnan och djuret och se hur djuret har det. Fråga din klient hur hon upplever situationen. Du kan anmäla din oro till länsstyrelsens djurskyddshandläggare eller till polisen om du sett våld eller hört att djuret hotats.

Du kan alltid vända dig till Kvinnofridslinjen om du är osäker – där kan du få gratis och professionell rådgivning via telefon. Du kan även rekommendera din klient att ringa dit.

Vill du bidra med kunskap?

Det finns tyvärr inte mycket forskning på sambandet mellan våld mot kvinnor med funktionsvariation och våld mot djur. Se Sambandet kommer att lyfta denna fråga framöver.

Har du egna erfarenheter eller annan kunskap om det här ämnet som vårdtagare, anhörig, yrkesverksam eller ideell? Maila gärna oss och berätta. Du får självklart vara anonym. info@sesambandet.se

På sidan med material finns en kort text som beskriver sambandet som kan kopieras och läggas ut på er hemsida eller tryckas i ert informationsmaterial.


Fotnot: Se Sambandet använder inte begrepp som handikapp eller funktionsnedsättning utan har valt begreppet funktionsvariation när vi diskuterar våld mot denna grupp av kvinnor.