Djurskyddshandläggare: Så kan du Se Sambandet


Du som arbetar med djurskydd är i en unik position för att upptäcka miljöer där både djur och människor riskerar att fara illa. Här får du tips på hur du kan agera då och vilka rutiner som bör finnas.


Samverka med aktörer som arbetar mot våld mot människor

Vänd dig till länsstyrelsens kvinnofridshandläggare och be om kontaktuppgifter till den lokala samverkansgruppen mot mäns våld mot kvinnor. På det viset får du kontakt med organisationer och verksamheter på din ort som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, partners, barn och äldre. Berätta vad din verksamhet kan bidra med och lägg upp rutiner för utbyte av information. Länsstyrelsen i Västmanland har skrivit en samverkansplan för hur djurskyddet kan samverka med sociala myndigheter och organisationer.

Bjud in någon som arbetar med våld i nära relationer och fortbilda personalen så att de lär sig se signaler på att djurägaren är våldsutsatt.

Var uppmärksam på människornas situation vid inspektioner

Ta som rutin att uppmärksamma om det finns utsatta barn och vuxna som verkar fara illa när du är på djurskyddsinspektion. Ta dig tid att fråga hur människorna har det.

I de fall som det finns barn på en gård eller i en bostad och det finns djur som är vanvårdade eller utsatta för djurskyddsbrott – gör en orosanmälan till socialtjänsten. Det är socialtjänsten som sedan utreder barnets situation och det är inte den enskilda djurskyddshandläggarens ansvar att göra en sådan bedömning.

Här hittar du en blankett för att göra en orosanmälan till socialtjänsten på din ort.

Här hittar du en manual som du kan använda för att ställa frågor om våld mot djur.

Prioritera anmälningar från kvinno- eller brottofferjourer

Kvinno- och brottsofferjourer lyder inte under lagen om sekretess som socialtjänsten gör. Ringer en person från en kvinno- eller brottsofferjour och anmäler oro för djur i en familj där det sker våld mot en kvinna/partner, barn eller äldre bör det finnas rutiner för hur det ska handläggas. Prioritera den här typen av orosanmälan.

Sätt upp information om var man kan få stöd

Se till att det finns material från socialtjänsten och den lokala kvinnojouren på din arbetsplats. En bra plats för information och telefonnummer till den lokala kvinnojouren är toaletten. Där ser ingen om någon tar med sig kontaktuppgifter. Du kan även ta med dig information när du är ute på kontroller. Uppmärksamma att också hästar och lantbrukets djur kan vara utsatta för våld eller hot. Informera om att Se Sambandet på er hemsida.

Hjälp till att hitta lösningar för våldsutsattas djur

Hjälp kvinnojouren när de vill inkludera djur i sin säkerhetsplanering eller när de söker tillfälliga boenden för våldsutsattas sällskapsdjur.

Utbilda om Sambandet

Inkludera information om hur man ser Sambandet på utbildningar, på din egen arbetsplats, konferenser och andra utbildningssammanhang. Se Sambandet har också föreläsare som kan komma och berätta om frågorna.

Ta del av materialet som länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram. Länsstyrelsen i Västmanland driver ett projekt med medel från Socialstyrelsen om hur djurskyddshandläggare och kvinnofridshandläggare kan uppmärksamma sambandet.

Stöd politiska förslag som bidrar till ett bättre djurskydd

Som ett mer strukturellt arbete kan du stödja förslag om att lagen om besöksförbud även bör omfatta djur. Det är en av de frågor som Se Sambandet driver.

Bli gärna medlem i Se Sambandet så att vi får större kraft i påverkansarbetet.