Lokala djurskyddsföreningar: Så kan ni Se Sambandet


Du som arbetar i en lokal djurskyddsförening kommer kanske ibland i kontakt med djur som har utsatts för våld eller vanvård som en del i kvinnofrids- eller fridsbrottet.


Runt om i landet finns många djurskyddsföreningar, katthem och andra ideella organisationer. En del av dessa tar hand om djur som har farit illa eller utsatts för vanvård. Men även om man inte kan ta emot utsatta djur kan man ändå hjälpa till i arbetet för att upptäcka och förebygga våld mot både djur och människor.

Varför är det viktigt för dig som jobbar med djur att Se Sambandet?

Ibland kanske ni hittar en katt med en oklar historia på ett konstigt ställe eller möter ett djur som ska omplaceras och det inte känns riktigt rätt. Det kan finnas skäl att fundera på om djurets utsatthet har sin grund i sambandet.

Som lokal djurskyddsorganisation kan ni sprida information om sambandet och hjälpa till att synliggöra våldet mot djuren. Vi har skrivit en kort text om sambandet som kan kopieras och läggas på hemsidan – du hittar den på sidan Material.

Detta kan du göra:

Informera om Sambandet

Sätt upp information om Se Sambandet på anslagstavlan om ni har en lokal. På vår Materialsida finns två affischer som ni kan skriva ut och sätta upp.

Dela gärna ut våra broschyrer när ni har något evenemang. Du kan ladda ner och skriva ut den.

Kort broschyr om att Se Sambandet

Fördjupande broschyr om att Se Sambandet

Ta reda på vart brottsoffer kan vända sig på din ort

Ha kontaktuppgifter till den lokala kvinnojouren eller brottsofferjouren tillgängliga. Men också till Kvinnofridslinjen, som har en uppdaterad lista över de orter där det finns ett VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta). VOOV är en förening som på ideell basis erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnors/partners djur. På kvinnofridslinjen finns även mycket information om mäns våld mot kvinnor och du kan alltid ringa dit om du har frågor om våld i nära relationer.