Vad kan du göra?


Genom att Se Sambandet på din arbetsplats eller i din verksamhet kan du bidra till att fler utsatta människor och djur får den hjälp de behöver. Här hittar du förslag på vad du kan tänka på i just din roll.


Välj verksamhet och läs om hur du ser Sambandet

Socialtjänst

Kvinnofridshandläggare

Polis och åklagare

Kvinnojour eller brottsofferjour

Lokala djurskyddsföreningar

Djurhälsopersonal

Djurskyddshandläggare

Yrkesgrupper som jobbar med barn

Yrkesgrupper som jobbar med äldre

Yrkesgrupper som jobbar med personer med funktionsvariation

Studenter


Bidra till Se Sambandet med din kunskap

Se Sambandet behöver medlemmar som har tid och möjlighet att bidra med sin kunskap. Kan du ett annat språk än svenska behöver vi hjälp att översätta information. Har du annan särskild yrkeskunskap inom något av våra områden är det värdefullt för föreningen. Är du intresserad av att jobba med hemsidan eller Facebookssidan? Eller har du en egen idé om hur vi kan sprida information och kunskap om Se Sambandet? Maila oss och berätta om dig lite om dig själv och din idé: info@sesambandet.se

Behöver du hjälp?

Om du är släkting, vän eller annan anhörig och känner oro för någon i din närhet och dennas djur – gå till sidan Behöver du hjälp? – där finns tips på vart du kan vända dig. Är det akut, ring polisen på 112. Polisen ansvarar för både människors och djurs säkerhet i akut nödläge.