När det finns både barn och djur – så kan Sambandet se ut


Vad våld och hot mot familjens djur får för konsekvenser för barnen är något som sällan diskuteras, trots att alla vet att barn och djur oftast har en nära relation.


Många barnfamiljer väljer att utöka familjen med ett eller flera djur. Tanken är att det är bra för barn att ha relationer med djur. Barnen lär sig omsorg och att tänka på en annan varelse och de får också en kompis. Förutom hundar och katter kan det handla om kaniner, hamstrar eller andra smådjur. Forskning visar att barn som lever med djur mår bra av det.

Precis lika bra som det kan vara för barn att leva med djur, lika svårt kan det bli om djuret utsätts för våld. Forskning visar att barn som bevittnar och upplever våld hemma – ofta mot mamman/föräldern – kan ta skada av det. Men även att se och höra sitt djur utsättas för hot eller bli skrämt eller slaget påverkar många barn negativt. Läs mer här om hur barn hanterar sådana upplevelser.

Barn kan känna ansvar för djuret och pappan/förövaren kan också lägga ansvaret för djurets utsatthet på barnet och hävda att det är barnets fel att djuret bestraffas. Läs gärna Se Sambandets broschyr om sambandet mellan barns och djurs utsatthet.

En del barn går emellan förövaren och djuret när det utsätts för våld, vilket betyder att barnen själva riskerar att bli slagna i sina försök att skydda djuren. Det finns också många exempel på att djur, främst hundar och katter, har gått emellan för att skydda barnet från våld. Hot mot djuren har också använts mot barnen vid sexuella övergrepp för att förövaren på så sätt vill försäkra sig om barnets tystnad.

Känner du oro för ett barn kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det kan du göra vare sig du arbetar på en myndighet eller är en privatperson.

Känner du oro för ett djur – gör en anmälan till djurskyddsmyndigheten.