Se Sambandet mellan våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och våld mot djur


Även kvinnor med psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning lever med djur och vi måste lära oss att Se Sambandet om kvinnan är utsatt för våld. Förutom sällskapsdjur kan det här också röra sig om arbetande hundar, som ledarhundar. 


Det saknas i stort sett forskning om kvinnor med funktionsnedsättning och sambandet mellan våld i nära relation och våld mot familjedjur. Vi vet från svenska studier att gruppen våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta i sina relationer än våldsutsatta kvinnor utan funktionsvariation. Särskilt utsatta är gruppen kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning. Vi vet också att många av kvinnorna har djur eller ett stort djurintresse och därför är sannolikheten stor att sambandet även finns i denna grupp.

Djuren i de här fallen kan vara arbetande hundar, som en ledarhund om kvinnan har en synnedsättning eller en service- och signalhund om kvinnan har rörelseskador och behöver hjälp i vardagen. Självklart kan kvinnan också ha ett eller flera familjedjur.

Våld i nära relation mot kvinnor med funktionsnedsättning riktas ofta mot själva funktionsnedsättningen. Om kvinnan har en synnedsättning kan mannen exempelvis möblera om hemma, vilket gör det svårt för kvinnan att orientera sig och röra sig fritt. Om kvinnan behöver hjälpmedel kan dessa gömmas eller förstöras. Det finns en viss likhet med gruppen äldre när det gäller deras sårbarhet. Om hon har djur kan hot mot djuret användas för att få henne att anpassa sig.

Se Sambandet har tagit fram en manual med frågor du kan använda dig av för att ta reda på vad mannen/partnern gjort mot djuret. I manualen finns också uppgifter om vart du ska vända dig och hur du ska agera för att kunna ge både kvinnan och djuret hjälp. (Länk 4.14: Manual)

När det gäller arbetande hundar finns ofta en kontrollapparat kring hunden och i vissa fall är det en stödorganisation som tekniskt sett äger ledarhunden. En av landets största organisationer för personer med synnedsättning berättar att ledarhundarna tas in till organisationernas egna veterinärer. Vid dessa kontroller borde eventuella fysiska skador på hundarna på grund av våld troligen upptäckas. Våldet riktas förmodligen inte direkt mot de djuren utan kan handla om att stänga ute hunden från gemenskapen med kvinnan och hindra den från att utföra sitt arbete. Det är stressande för både kvinnan och hunden men ger inga synliga skador.