Forskning och Uppsatser om att Se Sambandet


Att olika typer av våld hör ihop är väl belagt. Det finns också praktiknära studier som visar hur man gör för att Se Sambandet. Här tipsar vi om var du kan hitta den senaste forskningen.


Forskare har studerat sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor/partner, barn och äldre i närmare 20 år. Det finns forskning från USA, Brasilien, Nya Zeeland, Australien, England, Nederländerna, Österrike, Spanien, Rumänien, Italien och några studier från Sverige.

Mycket av den forskning som finns går att hitta på The National Link Coalitions. De har bland annat samlat referenser till mängder av studier, uppdelade på teman som Våld i nära relationer, Barn, Äldre etc.

Se Sambandet är en egen oberoende organisation. Men vi har kontakt med The National Link Coalition.

Ta del av ny forskning och praktiska exempel

Genom att skicka ett mail till arkowpets@snip.net kan man prenumera på The Link Letter, ett nyhetsbrev som utkommer en gång i månaden. Där redovisas nya studier på området samt konkreta exempel på hur andra organisationer möter våldsutsatta och deras djur.


Svensk forskning

Svensk forskning om våld mot djur – en översikt

Våldets kultur
En artikel av Lisa Gålmark.


Forskning om mäns våld mot kvinnor och sambandet

Med husbondens röst
En bok av Carin Holmberg.

With the Master’s voice
Engelsk översättning av Med husbondens röst.

Kvinnemishandling og dyremishandling: To sider av samme sak?
Rapport från Dyrevernalliansen i Norge 2014.

The Link – Sambandet mellan våld mot människor och våld
B-uppsats, Etnologiska institutionen, Uppsala universitet.

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur
En kvantitativ undersökning av socialsekreterares kunskap. C-uppsats i socialt arbete.

Vänner i nöd och lust. Husdjurets betydelse för kvinnor som lever i en våldsam relation
Uppsats i socialt arbete, 13.5 poäng.

Examensarbete i Kriminologi 2016

Inte utan mitt husdjur
Examensarbete inom socialt arbete 2018.

Våld mot djur
Examensarbete inom socialt arbete 2018.

Ett annat perspektiv
Examensarbete i socialt arbete 2018.


Forskning om våld mot djur

PTSD hos hund
Examensarbete vid SLU Husdjurs miljö och hälsa.

Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer
Examensarbete vid SLU Husdjurs miljö och hälsa.

The Tangled Web – en kvalitativ innehållsanalys gällande våld mot djur
C-uppsats i kriminologi.

Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – Djurhälsopersonalens perspektiv
Examensarbete på Djurskötarprogrammet.

Djurens enda hopp? Om inställningen bland distriktsveterinärer till anmälningsplikt vid misstanke om brott mot djurskyddslagen
Examensarbete i veterinärmedicin.

Människor som utövar våld mot djur – En kvalitativ innehållsanalys av domar gällande djurplågeri


Juridikuppsatser

Det är framför allt studenter som har studerat Sambandet ur ett juridiskt perspektiv samt fokuserat på djurs rättsstatus. Här har vi samlat några uppsatser i ämnet.

Djur – objekt eller rättssubjekt? En analys av djurens rättsliga ställning som lös egendom
Examensarbete på juristprogrammet

När det gäller forskning om djur som brottsoffer har Helena Striwing (1998) och Eva Diesen (2016) diskuterat frågor om djur och lagen ur ett övergripande perspektiv. Eva Diesen (2013) visar i sin forskning hur få män som blir dömda för att ha utsatt kvinnans djur som en del i kvinnofridsbrottet. Läs mer om deras studie i vår sammanställning av svensk forskning om Sambandet.

Djurplågeri enligt BrB 16:13 – med fokus på djurs lidande
Examensarbete i straffrätt

Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur – en fråga om djurskydd eller rättigheter?
Examensarbete för juris. kand. examen

Djurskydd och sekretess inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten – en konflikt
Examensarbete i förvaltningsrätt

Människor som utövar våld mot djur
En kvalitativ innehållsanalyv av domar gällande djurplågeri

Djur: varelser eller ägodelar? 
Examensarbete. En kvalitativ innehållsanalys av motioner publicerade under åren 1998-2008


Tipsa oss

Har du gjort en studie eller skrivit en uppsats som borde finnas med här?