Vad är Sambandet?


Att Se Sambandet kan uttryckas väldigt enkelt: Våld mot djur och våld i nära relationer hänger ihop. Genom att hitta en utsatt kan man hitta flera. Här kan du läsa mer om hur sambandet fungerar.


Se Sambandet blomman.indd

I bilden ovan har vi skrivit in fyra typer av våld i nära relationer i varsin cirkel. I mitten överlappar cirklarna varandra och det är just där som sambandet finns. Det kan uttryckas väldigt enkelt, som i citatet nedan av Phil Arkow som leder The National Link Coalition i USA:

”När djur är utsatta är människor i riskzonen;
När människor är utsatta är djur i riskzonen.”

Det betyder helt enkelt att när någon i ett hem – djur eller människa – utsätts för våld, är det troligt att andra i hemmet också är utsatta på ett eller annat sätt. Bara att uppleva och bevittna våld mot en familjemedlem är otroligt stressande och kan skapa trauma hos både människor och djur.

Samtidigt ska man inte låta sig luras av att det är lätt att beskriva detta samband. För att arbeta på ett sätt som tar hänsyn till sambandet krävs nämligen både samverkan och ny kunskap.

Tyvärr har många som arbetar med utsatta kvinnor/partner, barn och äldre svårt att se vikten av att inkludera familjedjuren. Djuren riskerar att ses som ett hinder som gör det svårare att ge stöd och hjälp till de utsatta människorna. De som arbetar med djur kan i sin tur ha svårt att se varför de också skulle ta in människors våldsutsatthet.


Se Sambandet i olika relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Våld mot barn

Våld mot djur

Våld mot äldre kvinnor/personer

Våld mot kvinnor/personer med funktionsnedsättning