Vad är Sambandet?


Att Se Sambandet kan uttryckas väldigt enkelt: Våld mot djur och våld i nära relationer hänger ihop. Genom att hitta en utsatt kan man hitta flera. Här kan du läsa mer om hur sambandet fungerar.


Se Sambandet blomman.indd

I bilden ovan har vi skrivit in fyra typer av våld i nära relationer i varsin cirkel. I mitten överlappar cirklarna varandra och det är just där som sambandet finns. Det kan uttryckas väldigt enkelt, som i citatet nedan av Phil Arkow som leder The National Link Coalition i USA:

”När djur är utsatta är människor i riskzonen;
När människor är utsatta är djur i riskzonen.”

Det betyder helt enkelt att när någon i ett hem – djur eller människa – utsätts för våld, är det troligt att andra i hemmet också är utsatta på ett eller annat sätt. Bara att uppleva och bevittna våld mot en familjemedlem är otroligt stressande och kan skapa trauma hos både människor och djur.

Samtidigt ska en inte låta sig luras av att det är lätt att beskriva detta samband. För att arbeta på ett sätt som tar hänsyn till Sambandet krävs nämligen både samverkan och ny kunskap.

Tyvärr har många som arbetar med utsatta kvinnor/partner, barn och äldre svårt att se vikten av att inkludera familjedjuren. Djuren riskerar att ses som ett hinder som gör det svårare att ge stöd och hjälp till de utsatta människorna. De som arbetar med djur kan i sin tur ha svårt att se varför de också skulle ta in människors våldsutsatthet.


En snabbkurs i Sambandet

Vi har gett ut två broschyrer som berättar om Sambandet, varför det är så viktigt att känna till och hur man kan agera efter den kunskapen i sitt jobb eller verksamhet.

Omslag till broschyren med bild på vaksam katt och texten: Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur: Se Sambandet"

Ladda ner Se Sambandets korta broschyr

Omslag till broschyren med bild på vaksam hund och texten: Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur: Se Sambandet"

Ladda ner Se Sambandets långa broschyr

Omslag till broschyren med bild på en kanin och texten "Till dig som arbetar med våldsutsatta barn och djur: Se Sambandet"

Ladda ner Se Sambandets barnbroschyr


Sambandet i olika relationer

Läs mer om:

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Våld mot barn

Våld mot djur

Våld mot äldre kvinnor/personer

Våld mot kvinnor/personer med funktionsnedsättning