Boka utbildning


Se Sambandet förmedlar föreläsningar och workshops om sambandet för olika yrkesgrupper, organisationer och ideella föreningar. Hör av dig om du vill boka en utbildning.


Vi föreläser om sambandet

Fil dr Carin Holmberg. Carin Holmberg tar sin utgångspunkt i våldsutsatta kvinnors och barns perspektiv.

Etolog Nathalie Nordén. Nathalie Nordén tar sin utgångspunkt i djurens perspektiv.

Etolog Therese Lilliesköld. Therese Lilliesköld studerar relationen mellan djur och barn och sitter också i styrelsen för Se Sambandet. Hon föreläser om sambandet mellan våld och hot mot barn och djur.


Vi håller föreläsningar och workshops för…

 • länsstyrelser
 • kommuner
 • kvinnojourer
 • kvinnofridsgrupper
 • djurskyddshandläggare
 • poliser
 • åklagare

Vi samarbetar med juristen Eva Diesen när det handlar om sambandet och juridiska frågor ur såväl kvinnors som barns och djurs perspektiv.

Tillsammans med er kan vi arbeta fram en enstaka föreläsning eller ett utbildningspaket som passar er verksamhet. Vi fakturerar våra kostnader.


Föreläsningsteman

Se Sambandet ur våldsutsatta kvinnors perspektiv

Workshop på samma tema för socialtjänsten och kvinnojourer m.fl.
Workshop på samma tema för djurskyddsinspektörer och annan djurhälsopersonal

Se Sambandet med fokus på barn (för alla yrkesgrupper)

 • Hur ser sambandet ut mellan våld och hot mot barn och våld mot djur?
 • Vilka konsekvenser har det för barn att bevittna våld mot djur?
 • Vad spelar relationen till ett husdjur för roll för ett barn som lever i en utsatt miljö?
 • Vad kan ni som professionella göra för att stödja barnet?
 • Hur långt sträcker sig ert ansvar som yrkesverksamma?
 • Vart kan ni hänvisa vidare?

Se Sambandet ur djurs perspektiv

Workshop på samma tema för socialtjänsten och kvinnojourer m.fl.
Workshop på samma tema för djurskyddsinspektörer och annan djurhälsopersonal


Intresserad av en utbildning?

Fyll i kontaktformuläret nedan eller maila oss på info@sesambandet.se.

Detta är en intresseanmälan, inte något bindande. Se Sambandet kommer att höra av sig till dig för att prata om upplägg.