Se Sambandet i världen


Se Sambandet (The Link) finns i flera länder och världsdelar. 


The Link (Sambandet) startade i USA. Kunskapen har sedan spridits över världen. Se Sambandet är en av dessa organisationer. Det är National Link Coalition som har information och länkar på sin hemsida.


USA

National Link Coalition

Här hittar du kontaktuppgifter till de stater i USA där det finns ett lokal organisation som arbetar för att Se Sambandet. Men också till The Link i olika delar av världen.


Storbritannien

The Links Group

Milton Keynes
Kontakter: Chris Laurence, chris.laurence@dogstrust.org.uk, Paula Boyden, paula.boyden@dogstrust.org.uk, linkssecretary@aol.co.uk