Se Sambandets styrelse

Foto på Carin Holmberg

Carin Holmberg, ordförande

Carin Holmberg är sociolog och föreläsare och var med och startade föreningen.

carin.holmberg@sesambandet.se


Foto på Nathalie Nordén

Nathalie Nordén, vice ordförande

Nathalie Nordén är etolog och ordförande i VOOV, Veterinär omtanke om våldsutsatta. Hon var också med och startade Se Sambandet.

nathalie.norden@sesambandet.se


Linda Broman Strohmaier

Linda Broman Strohmaier, ledamot

Linda Broman Strohmaier är etolog och arbetar inom djursjukvård samt driver ett eget företag. Linda har suttit i styrelsen sedan 2015.

linda.strohmaier@sesambandet.se


Foto på Therese Lilliesköld

Therese Lilliesköld, ledamot

Therese Lilliesköld läser masterprogrammet i antrozoologi i England samt driver ett företag. Therese har suttit i styrelsen sedan 2016.

therese.lillieskold@sesambandet.se


Vill du komma i kontakt med föreningen?

Skriv till info@sesambandet.se