Se Sambandets styrelse

Foto på Carin Holmberg

Carin Holmberg, ordförande

Carin Holmberg är sociolog och föreläsare och var med och startade föreningen.

carin.holmberg@sesambandet.se


 


Foto på Therese Lilliesköld

Therese Lilliesköld, Vice ordförande

Therese Lilliesköld har en master i antrozoologi från England samt driver företaget Empatia. Therese har suttit i styrelsen sedan 2016.

therese.lillieskold@sesambandet.se


Vill du komma i kontakt med föreningen?

Skriv till info@sesambandet.se