Länkar till Se Sambandets vänner


Se Sambandet vill passa på att nämna några organisationer och enskilda som har stöttat vår verksamhet på olika sätt.


Finansiärer

Svenska Djurskyddsföreningen har 2012 och 2014 gett ekonomiskt stöd till att genomföra konferenser om att Se Sambandet och till att ta fram och trycka broschyrer.

2015 tilldelades Se Sambandet ett tryckningsbidrag på 25 000 kr av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) som handlägger Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond.

2017 tilldelades Se Sambandet tryckningsbidrag på 15 000 kr av Längsmanska kulturfonden.

2017 beslutade Länsstyrelsen i Gävleborg att ge ekonomiskt stöd för att trycka en barnbroschyr om sambandet mellan våld mot barn och våld mot djur.


Samarbetspartners & Företagsmedlemmar

ARVIN-utbildning: Utbildar om våld i nära relationer. http://www.arvinutbildning.se

Studiefrämjandet

Föreningen VOOV som ger skyddat boende till familjedjur


Medarbetare

Cajsa Unnbom har byggt vår hemsida och bearbetat vårt innehåll. www.unnbom.se

Fresh Design formger våra broschyrer. www.freshdesign.se

Katrin Luthander har ritat vår logga. www.k-luthander.se

Fotograf Brus Theres har skänkt fina fotografier till föreningen. https://www.facebook.com/brustheresfotograf/

Vi vill också tacka Patricia Pettersson som tecknade Se Sambandets ursprungliga logga.


Se Sambandets styrelsemedlemmar

Flera av de som engagerar sig i Se Sambandet är verksamma inom frågorna också på annat sätt.

Linda Broman Strohmaier driver företaget Djurkonsulten.

Therese Lilliesköld har företaget Empatia.

Carin Holmberg är författare och föreläsare. www.carin.holmberg.se