Beviljade bidrag och projekt


Se Sambandet finansierar sin verksamhet genom projekt. Flera organisationer och fonder har stöttat verksamheten.


Finansiärer

Svenska Djurskyddsföreningen har 2012 och 2014 gett ekonomiskt stöd till att genomföra konferenser om att Se Sambandet och till att ta fram och trycka broschyrer. Under 2018 publicerades Handlingsplan för djurkliniker. Svenska Djurskyddsföreningen finansierade arbetet med framtagning och tryckning av handlingsplanen.

2015 tilldelades Se Sambandet ett tryckningsbidrag på 25 000 kr av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) som handlägger Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond.

2017 tilldelades Se Sambandet tryckningsbidrag på 15 000 kr av Längsmanska kulturfonden.

2017 beslutade Länsstyrelsen i Gävleborg att ge ekonomiskt stöd för att trycka en barnbroschyr om sambandet mellan våld mot barn och våld mot djur.

2018 beviljade Brottsofferfonden medel för att ta fram en broschyr om våld mot  familjedjur, äldre kvinnor och äldre.

2019 beviljade Brottsofferfonden ett bidrag för att uppdatera Se Sambandets hemsida.

2020 har Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige inlett ett samarbete med Se Sambandet för att ta fram en handbok till kvinnojourerna om hur de ska arbete med sambandet. Projektet är finansierat av Brottsofferfonden.


Samarbetspartners & Företagsmedlemmar

ARVIN-utbildning: Utbildar om våld i nära relationer. http://www.arvinutbildning.se

Föreningen VOOV som ger skyddat boende till familjedjur


Medarbetare

Cajsa Unnbom har byggt vår hemsida och bearbetat vårt innehåll. www.unnbom.se

Fresh Design formger våra broschyrer. www.freshdesign.se

Katrin Luthander har ritat vår logga. www.k-luthander.se

Fotograf Brus Theres har skänkt fina fotografier till föreningen. https://www.facebook.com/brustheresfotograf/

Patricia Pettersson tecknade Se Sambandets ursprungliga logga.


Se Sambandets styrelsemedlemmar

Therese Lilliesköld har företaget Empatia.

Carin Holmberg är författare och föreläsare. www.carin.holmberg.se