Politiska krav


 Se Sambandet arbetar med politiska frågor och driver politiska krav som vi ser som avgörande för att kunna ge kvinnor/partner, barn, äldre och djur ett verkligt stöd när de utsätts för våld.


När man förstår vidden av sambandet och hur det påverkar alla som lever under hot och våld i en familj leder det till att arbetet mot våldet bör få nya utgångspunkter:

1) Våld mot familjedjur måste tolkas och utredas som ett hot mot människans välfärd och välmående.

2) Våld i nära relationer bör tolkas och förstås som ett hot mot familjedjurens välfärd. Våldet bör helt enkelt ses som en helhet och alla utsatta få hjälp.

Utifrån dessa utgångspunkter har Se Sambandet formulerat en lista med nödvändiga åtgärder.

Viktiga förändringar

Att kvinnor/partner, barn och äldre ges möjlighet att skydda familjedjuren – annars finns en risk att de stannar kvar i en våldsam relation.

Att våld och hot mot djur ska ses som en del i kvinno- och fridskränkningsbrottet.

Att socialtjänstlagen ska täcka kostnader för familjedjuren när kvinnan/partner/barn/äldre är i behov av stöd och skyddat boende på grund av våld.

Att det ska finnas minst ett skyddat boende i varje län som tar emot familjedjur.

Att förövarens besöksförbud även ska omfatta familjedjuren.

Att socialsekreterare och andra inom socialtjänsten och sjukvården ska kunna bryta sin sekretess och utan dröjsmål göra en orosanmälan om utsatta djur till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Att djurförbud alltid ska utdömas om mannen/partnern utövat våld eller hotat familjedjur eller andra familjemedlemmar.

Att det ska skapas länsöverskridande samverkan för att bygga upp regionala djurstallar för våldsutsatta djur, vanvårdade djur, djur som av olika skäl skiljts från sin ägare (till exempel av hemtjänsten, sjukvården, polis eller annat myndighetsingripande). Dessa regionala djurstallar ska bemannas av utbildad djurhälsopersonal samt någon från socialtjänsten.

Att samtliga utbildningar inom socialt arbete, sjukvårdsutbildningar, veterinärprogram, djurskötarprogram, polisutbildningen och juristutbildningen inkluderar frågor som sambandet.