Vad vi har gjort


Se Sambandet arbetar med opinionsbildning och sprider forskning om kopplingarna mellan olika former av våld. Här kan du läsa mer om hur vi påverkar debatten, politiken och praktiken.


Sedan starten 2012 har Se Sambandet anordnat tre konferenser i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen. Vi har tagit fram broschyrer och affischer för att sprida kunskap om sambandet.

Vi skriver remissvar och yttranden när en utredning rör något av våra verksamhetsområden.

Se Sambandet har också gjort en enkätstudie om djurförsäkringar och bristen på skydd för familjedjuren när våldet utövas av mannen/partnern.

Se Sambandet skriver debattartiklar och andra texter för upplysa om sambandet ur dagsaktuella vinklar och perspektiv.

Vi har utbildat en rad länsstyrelser, socialtjänster, veterinärer, poliser, m.fl.

Med finansiering från Svenska Djurskyddsföreningen drev vi 2017-2018 ett projekt riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal, för att ta fram en handlingsplan och utbildning för dessa.

Vi har medverkat vid veterinärkongressen VETA-dagarna 2018 samt veterinärdagarna som hålls på SLU 2015 och 2017

Vi har föreläst i Riksdagen 2017 och 2018


Politiskt arbete

Remissvar: Gör våld mot djur till en del av fridskränkningsbrottet

Remissvar: Betänkande av Fridkränkningsutredningen 2012 (angående SoU 2011:85). Tillsammans med Eva Diesen.

Remissvar: Se djuren som utsätts för våld i hemmet och höj djurs rättsliga status

Remissvar angående betänkandet: Ny Djurskyddslag SoU 2011:75. Tillsammans med Eva Diesen.

Yttrande: Gör det möjligt att bryta sekretessen när djur far illa

Yttrande över Promemoria N2015/07632/RS: Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur. Tillsammans med Eva Diesen.

Ett viktigt mål för organisationen är att våld mot djur ska ses som en del i kvinnofrids- och fridskränkningsbrottet. Detta för att djuren inte, som idag, ska försvinna ur rättsprocessen. Inför den nya djurskyddslagen gjorde Se Sambandet därför en namninsamling som överlämnades till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Se Sambandet överlämnade namnunderskrifter dels till jämställdhetsminister Åsa Regnérs politiskt sakkunniga Berit Jernberg, dels till landsbygdsminister Sven-Erik Buchts politiskt sakkunnige Jakob Brandt. Kravet var att se våld mot djur som en del i kvinnofrids- och fridskränkningsbrotten.

Rapport om djurförsäkringar

Se Sambandet har tagit fram en rapport om utebliven försäkringsersättning och otydliga villkor vid mäns/partners våld mot kvinnor/partner och deras djur.

Yttrande: Konsekvensen av att se djur som saker i samband med våldtäkt

Yttrande över: Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60. Betänkande av 2014 års Sexualbrottskommitté, Stockholm 2016.

Vi har medverkat vid hearing om grovt djurplågeribrott, 2018 och lämnat ett svar på Promemorian Utredning om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05).

Stöd vårt arbete