Vad vi har gjort


Se Sambandet arbetar med opinionsbildning och sprider forskning om kopplingarna mellan olika former av våld. Här kan du läsa mer om hur vi påverkar debatten, politiken och praktiken.


Sedan starten 2012 har Se Sambandet anordnat tre konferenser i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen. Vi har tagit fram broschyrer och affischer för att sprida kunskap om sambandet.

Vi skriver remissvar och yttranden när en utredning rör något av våra verksamhetsområden.

Se Sambandet har också gjort en enkätstudie om djurförsäkringar och bristen på skydd för familjedjuren när våldet utövas av mannen/partnern.

Ett viktigt mål för organisationen är att våld mot djur ska ses som en del i kvinnofrids- och fridskränkningsbrottet. Detta för att djuren inte, som idag, ska försvinna ur rättsprocessen. Inför den nya djurskyddslagen gjorde Se Sambandet därför en namninsamling som överlämnades till Näringsdepartementet och Socialdepartementet.

Se Sambandet skriver också debattartiklar och andra texter för upplysa om sambandet ur dagsaktuella vinklar och perspektiv.


Politiskt arbete

Remissvar: Gör våld mot djur till en del av fridskränkningsbrottet

Remissvar: Betänkande av Fridkränkningsutredningen 2012 (angående SoU 2011:85). Tillsammans med Eva Diesen.

Remissvar: Se djuren som utsätts för våld i hemmet och höj djurs rättsliga status

Remissvar angående betänkandet: Ny Djurskyddslag SoU 2011:75. Tillsammans med Eva Diesen.

Yttrande: Gör det möjligt att bryta sekretessen när djur far illa

Yttrande över Promemoria N2015/07632/RS: Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur. Tillsammans med Eva Diesen.

Namninsamling: Behandla våld mot djur som en del av kvinnofridskränkningar

Se Sambandet överlämnade namnunderskrifter dels till jämställdhetsminister Åsa Regnérs politiskt sakkunniga Berit Jernberg, dels till landsbygdsminister Sven-Erik Buchts politiskt sakkunnige Jakob Brandt. Kravet var att se våld mot djur som en del i kvinnofrids- och fridskränkningsbrotten.

Rapport om djurförsäkringar

Se Sambandet har tagit fram en rapport om utebliven ersättning och otydliga villkor vid mäns/partners våld mot kvinnor/partner och deras djur.

Yttrande: Konsekvensen av att se djur som saker i samband med våldtäkt

Yttrande över: Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60. Betänkande av 2014 års Sexualbrottskommitté, Stockholm 2016.


Se Sambandets arbete, år för år

2012

Se Sambandet bildas och anordnar i samverkan med Svenska Djurskyddsföreningen en första konferens om sambandet. Inbjuden gästföreläsare är Phil Arkow från The Link Coalition i USA.

2013

Se Sambandet anordnar i samverkan med Svenska Djurskyddsföreningen en andra konferens om sambandet.

Samarbetet med Svenska Djurskyddsföreningen leder till att vi översätter material från The Link Coalition och trycker två broschyrer.

2014

Tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen genomför vi en tredje konferens. Denna gång med fokus på juridik.

2015

Försäkringsbolaget SVEDEA sponsrar föreningen med två affischer som kan sättas upp i väntrum på såväl veterinärkliniken som på kvinnojouren.

2016

De båda broschyrerna redigerades med hjälp av bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) som bekostade tryckning och formgivning. Bilder skänktes från Brus Theres.


Detta har vi också gjort

  • Föreläst för ideella organisationer, länsstyrelser och andra intresserade grupper.
  • Skrivit flera artiklar på veterinärsidan MORRR om olika aspekter på sambandet ur ett djurperspektiv.
  • Samverkat med Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV).
  • Tillsammans med VOOV deltagit i ett projekt som Länsstyrelsen i Västmanland drev som riktade sig till yrkesgrupper som möter våldsutsatta människor eller djur. Bland annat hölls fördjupande workshops för djurskyddshandläggare respektive socialtjänst.
  • Deltagit på Veterinärdagarna och Veta-dagarna och delat ut informationsmaterial.

Hjälp oss att göra skillnad

Se Sambandets arbete är möjligt tack vare gåvor. Vill du bidra till arbetet för våldsutsatta människor och djur?

Stöd vårt arbete