Om oss


Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar för att belysa sambandet mellan våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och djur. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Så styrs Se Sambandet

Styrelse

Stadgar


Vår vision

Se Sambandet arbetar för att förverkliga det 6:e jämställdhetsmålet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Se Sambandets vision är att arbetet för att upptäcka och motverka våld i nära relationer sker i samverkan mellan de som vänder sig till våldsutsatta kvinnor/partner, barn och äldre och de som möter våldsutsatta djur.

Dessa politiska frågor driver Se Sambandet


Hur vi jobbar

Kunskap och forskning om Sambandet sprider vi genom att föreläsa, sammanställa broschyrer med fakta och forskning, göra egna mindre undersökningar, med mera.

Vi arbetar även politiskt samt driver opinion med syftet att alla som befinner sig i våldet ska bli sedda och få hjälp.

Detta har vi gjort


Hjälp oss sprida kunskapen

Se Sambandet har inga kontinuerliga bidrag eller annat stöd för sin verksamhet. Allt arbete görs ideellt. Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag och ser gärna nya stödmedlemmar – såväl enskilda personer som företag och organisationer.

Bli stödmedlem


En del av ett globalt nätverk

I den engelskspråkiga delen av världen talar man om The Link (Sambandet). Det finns organisationer liknande Se Sambandet i andra delar av världen; England, Spanien, Nya Zeeland, Australien, Brasilien och Kanada. I USA finns det lokala Link-organisationer i 23 olika delstater.

Vill du veta mer om The Link i USA, besök www.nationallinkcoalition.org

Vill du få ett gratis nyhetsbrev varje månad om bland annat nya studier om sambandet, skicka ett mail till: arkowpets@snip.net