Så gjorde länsstyrelsen i Västmanland för att Se Sambandet


Länsstyrelsen i Västmanland är ett exempel på en myndighet som tar hänsyn till sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Det material som de har tagit fram kan vara till hjälp även för andra.


Länsstyrelsen i Västmanland drev under 2016 – 2018 projekt med fokus på att Se Sambandet. Under projektets gång har man tagit fram en hel del information, praktiska råd och foldrar för hur socialtjänst, polis och djurskyddshandläggare kan samverka och vad man särskilt bör uppmärksamma inom respektive verksamhet.

Bland annat finns här en samverkansplan som beskriver vilka aktörer som bör samverka för att se utsatta människor och djur.

Det finns särskild information om sambandet som riktar sig specifikt till socialtjänst, polis och djurskyddshandläggare.

Det finns även åtgärdskort med kort information om vilka tecken man bör vara uppmärksam på för att se om människor eller djur är utsatta för våld samt hur man ska agera. Korten beställer man på mail: pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se