Mall för orosanmälan – om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa


Gör en orosanmälan om du misstänker att barn eller unga utsätts för vanvård eller våld. Du har rätt att vara anonym.


­

De som arbetar på vissa myndigheter, till exempel skol-, vård- och tandvårdspersonal, är enligt lag skyldiga att anmäla till socialnämnden om de tror att barn eller unga far illa. Andra yrkesverksamma och privatpersoner är inte skyldiga att anmäla när de misstänker något sådant, men uppmanas att göra det.

Kan jag vara anonym?

Privatpersoner har rätt att vara anonyma och det innebär att man inte ska presentera sig om man ringer för att göra en orosanmälan. Det går alltså att ringa, men det är bra att göra en skriftlig anmälan. Nedan finns en mall för vad en skriftlig anmälan ska innehålla.

Obs! Anmälan måste skickas per post och får inte mailas eller faxas.

Om det finns djur i samma familj

Då bör du anmäla till djurskyddshandläggaren på länsstyrelsen i det län du bor i att det kan finnas ett djur som är utsatt på samma adress. Misstänker du våld eller annat brott mot djuret ska du vända dig till polisen. Se vad du bör tänka på inför en anmälan till djurskyddshandläggaren.

Anmälan av misstanke om att barn eller ungdom far illa

Öppna detta underlag som PDF (bra för utskrift)

Ladda ner underlaget i Wordformat

Ort och datum:

Till individ- och familjeomsorgen i:

Personuppgifter på barnet/ungdomen eller barnen/ungdomarna:

Namn:
Personnummer:

Namn:
Personnummer:

Namn:
Personnummer:

Vårdnadshavare:

Namn:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer och ort:

Namn:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer och ort:

Beskriv din oro med dina egna ord:

Är vårdnadshavaren informerad om att orosanmälan görs?

Ja   Nej

Ytterligare information:

(Har barnet personlig assistent, intellektuell funktionsnedsättning, behov av tolk, vilket språk talar det?)

Finns det djur i hushållet?

Ja   Nej

Övrig information:

Anmälaren vill gärna ha återkoppling att anmälan är mottagen:

Ja   Nej

Anmälare:

(Företräder du en verksamhet/annan myndighet kan ansvarig chef underteckna anmälan.)

Namn:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer och ort: