Kort broschyr om att Se Sambandet


I den här broschyren sammanfattas vad det är att Se Sambandet ur människors och djurs perspektiv.


Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras enklast så här: upptäcker man att ett djur är utsatt för våld finns det skäl att undersöka om andra i familjen är utsatta. Men också det omvända gäller: om någon i en familj är utsatt för våld bör man undersöka om djuren är utsatta. Att öka kunskapen om detta är syftet med Se Sambandet.

Den här broschyren beskriver hur man kan ta ett helhetsperspektiv på våldet och vilken skillnad det kan göra för de som utsätts.

Omslag till broschyren med bild på vaksam katt och texten: Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur: Se Sambandet"

Se Sambandets korta broschyr

Ladda ner, skriv ut och sprid gärna.

Vill du ha mer information om Sambandet?

Se Sambandets långa broschyr