Om du misstänker att djur far illa – så anmäler du


Det här underlaget är tänkt att underlätta korsrapportering. Det innebär i det här fallet att den som möter en våldsutsatt kvinna/partner, barn eller äldre person som har djur hemma bör räkna med att även djuret kan vara drabbat. Då bör man göra en anmälan om det så att djuret får hjälp.


Vem kan göra anmälan?

Vem som helst som misstänker att ett djur är utsatt för våld. Du kan till exempel använda detta underlag om du jobbar på kvinnojour eller skyddat boende, i socialtjänsten eller hemtjänsten.

Vart vänder jag mig?

Kontakta länsstyrelsens djurskyddsenhet i ditt län. Du kan ringa in din anmälan eller fylla i underlaget nedan och skicka per post.

Kan jag vara anonym?

Ja.


Underlag för anmälan

Det finns ingen officiell blankett när det gäller orosanmälan av djur till djurskyddshandläggaren. Det underlättar alltså om underlaget nedan är ifyllt – då har du all information på ett ställe.

Öppna som PDF

Ladda ner i Word – om du vill fylla i på skärmen.

Frågorna som fritext:

1. Vilka djur finns i hemmet?

Ange djurslag och hur många:

2. Har du sett djuren?

Ja   Nej

Om Nej, ange av vilket skäl:

Om Ja, vänligen besvara nedanstående frågor:

3. Är du oroad för djurets/djurens fysiska kondition?

Ja   Nej

Om Ja, beskriv varför:

4. Har djuret/djuren tillräckliga utrymmen enligt din bedömning?

Ja    Nej

Om Nej, beskriv de brister du ser:

5. Finns det några fysiska bevis för vanvård?

(Kissat eller bajsat inomhus, smutsiga matskålar, någon skriker på djuret, etc.)  

Ja   Nej

Om Ja, beskriv dina iakttagelser:

6. Har du noterat skador eller märken av tidigare skador på djuret/djuren?

(Hälta, brännmärken, tovig päls, smutsig bur eller smutsigt akvarium, etc.)

Ja   Nej

Om ja, beskriv:

7. Uppvisar djuret/djuren beteendeproblem?

(Aggressiv, visar rädsla, gömmer sig, etc.) 

Ja    Nej

Om Ja, beskriv:

8. Övriga kommentarer

(T ex. Vad har väckt din oro?) 

9. Har du rapporterat till djurskyddshandläggare?

Ja   Nej

Om Ja: datum och person du rapporterat till: