Handlingsplan för veterinärkliniker


Konkreta tips till djurkliniker och djursjukhus som vill ta hänsyn till sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur.


Veterinärkliniker och djursjukhus har hittills inte arbetat i någon större utsträckning med frågor som rör djurägarna. Att Se Sambandet som djurhälsopersonal kräver att man börjar fundera kring frågor om våld på ett nytt sätt och skapar nya rutiner.

För att få igång en diskussion på kliniken om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och för att hålla arbetet levande kan det vara bra att utgå från en handlingsplan. Här hittar du den handlingsplan för veterinärklinker som Linda Broman Strohmaier – även styrelseledamot i Se Sambandet – tog fram som en del i sin examen på Mittuniversitetet.

Handlingsplan för veterinärkliniker