Fördjupad broschyr om att Se Sambandet


I den här broschyren ges fördjupad information om att Se Sambandet och vad det betyder för olika yrkesgrupper och ideella, oavsett om de möter våldsutsatta kvinnor/partners eller djur.


Redan för flera hundra år sedan visste man att den som är grym mot djur ofta är våldsam mot människor, men sedan tycks denna kunskap delvis ha fallit i glömska. Nu börjar dock detta samband återupptäckas av både forskare och praktiker.

Sambandet kan enkelt formuleras så här: om ett djur är utsatt för våld finns det skäl att undersöka om andra i familjen är utsatta, och omvänt, om en person i en familj är utsatt för våld bör man undersöka om djuren är utsatta.

Denna skrift vänder sig till de aktörer som möter människor eller djur och visar hur man kan lära sig att Se Sambandet. Ladda ner, skriv ut, dela och sprid!

Omslag till broschyren med bild på vaksam hund och texten: Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur: Se Sambandet"

Se Sambandets långa broschyr

Vill du hellre ha en kort sammanfattning?

Läs vår lilla broschyr