Djursamlande som psykiatrisk diagnos


Att Se Sambandet handlar också om att uppmärksamma djur som far illa i samband med att matte eller husse har en psykiatrisk sjukdom: patologiskt samlande. Här hittar du information om denna relativt nya diagnos och hur man kan agera när någon har alldeles för många djur i sitt hem.


Numera finns samlande (hoarding) som en psykiatrisk diagnos. Ett slags samlande som nämns är katt- och djursamlare. Att uppmärksamma denna grupp av personer med psykiatrisk diagnos är viktigt både för människan och djuren.

Enligt den vetenskapliga artikel som vi länkar till nedan krävs samverkan mellan till exempel bostadsbolag och socialtjänst för att kunna ge rätt stöd till i dessa fall. Om det finns barn i hushållet bör även en orosanmälan till socialtjänsten göras.

Genom att uppmärksamma denna problematik som en psykiatrisk diagnos kan djurskyddshandläggare göra en orosanmälan till socialtjänsten på den vuxna djurägaren. Då kan djursamlaren få stöd och hjälp och djuren omhändertas av länsstyrelsen. Men när det gäller det omvända, att de som jobbar med psykiskt sjuka människor ska få larma om de misstänker att djur far illa, är det stopp. Socialtjänsten och hemtjänsten får inte göra en anmälan till djurskyddshandläggarna för att hjälpa djuren. Oftast kommer informationen om djurens utsatthet till länsstyrelsens kännedom genom polisen, som är den instans som ser till att djuren flyttas från samlaren. Se sambandet anser att anställda inom socialtjänsten och hemtjänsten ska få rätt att bryta sekretessen vid misstanke om brott mot djurskyddslagen.

Eftersom samlande är en ny diagnos i DSM 5 länkar vi nedan till en hel artikel av två psykiatriker för att ge mer information om vad samlande är för diagnos och vilken hjälp som kan behövas.

Patologiskt samlande är ny diagnos i DSM-5