Broschyrer & affischer


Här finns broschyrer om sambandet ur olika perspektiv samt affischer och förslag på hur gamla affischer kan göras om för att inkludera familjedjuren. Ladda gärna ner och sprid! 


Broschyrer

Omslag till broschyren med bild på vaksam katt och texten: Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur: Se Sambandet"

Se Sambandets korta broschyr

En sammanfattande broschyr om att Se Sambandet för yrkesgrupper och ideella som möter våldsutsatta kvinnor/partner eller familjedjur.

Omslag till broschyren med bild på vaksam hund och texten: Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur: Se Sambandet"

Se Sambandets långa broschyr

En fördjupad och informativ broschyr om att Se Sambandet för yrkesgrupper och ideella som möter våldsutsatta kvinnor/partner eller familjedjur. Riktad information till olika yrkesgrupper och ideella.

Omslag till broschyren med bild på en kanin och texten "Till dig som arbetar med våldsutsatta barn och djur: Se Sambandet"

Se Sambandets broschyr om utsatta barn och djur

En skrift som tar upp vad det innebär för barn att bevittna våld mot familjedjuren. Hur reagerar barn? Och vad bör yrkesverksamma och ideella tänka på när de möter barn som har utsatts för våld eller bevittnat våld och det finns djur i familjen.

Se Sambandets broschyr om våld mot äldre och djur

Broschyrens omslag med foto på chihuahua

Vem tar hand om mitt djur när jag blir sjuk och inte orkar längre?

En broschyr utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Den ger råd om vad en djurägare bör tänka på om hen blir sjuk eller av andra skäl inte längre kan ge sitt djur ett fullgott liv.


Affischer

Affisch med bild av orolig hund och texten: Är både du och din hund rädda hemma?

Affisch med bild av vaksam katt och texten: Är både du och din katt rädda hemma?

Se Sambandets två affischer som du kan skriva ut och sätta upp på djurkliniken, socialkontoret, djurskyddet, kvinno- eller brottsofferjouren eller äldreboendet. Texten berättar om sambandet mellan våld mot kvinnor och våld mot djur. På affischen finns kontaktuppgifter till Kvinnofridslinjen.

Affisch med bild på en hund, texten "Are you and your pet sharing a secret?" och kontaktuppgifter till en hjälplinje

Skottlands veterinärförbund har tagit fram affischen ovan som veterinärer kan sätta upp på djurkliniken. Låt deras affisch inspirera er till att ta fram en egen som ni kan ha på mottagningen.

Affisch Love should not mean fear

I Baltimore i USA uppdaterade man sina affischer när man förstod vikten av att Se Sambandet. Man photoshoppade helt enkelt in en hund på befintliga bilder – se ovan – och visade på så sätt våldsutsatta att man tar våld mot familjedjur på allvar. Har ni egna kampanjer som går att återanvända?


Handlingsplan för djurkliniker

Handlingsplan för veterinärkliniker som vill Se Sambandet

Se Sambandets styrelse har tagit fram en handlingsplan för veterinärkliniker om hur man kan göra för att implementera arbetet med att uppmärksamma våldsutsatta familjedjur och våldsutsatta kvinnor och barn.


Blanketter och mallar

Läs mer om hur du korsrapporterar

Korsrapportering har prövats i England med goda resultat. Korsrapportering innebär helt enkelt att när en socialsekreterare eller kvinnojourskvinna möter en våldsutsatt kvinna och det finns barn och djur i familjen gör hen även en orosanmälan angående djuret till djurskyddet. Och omvänt, när en djurskyddshandläggare eller veterinär möter utsatta djur och det finns barn i familjen gör hen även en orosanmälan angående barnet till socialtjänsten. På detta sätt har både barn och djur upptäckts tidigare och kunnat få hjälp och stöd. På länken ovan finns en enkel mall på frågor som kan vara bra att ställa om man ska korsrapportera.

Mall för orosanmälan när det gäller barn

Vissa yrkesgrupper ska enligt lag göra en orosanmälan när barn verkar fara illa. För andra yrkesgrupper, som djurskyddshandläggare och veterinärer, finns enbart en uppmaning om att en bör göra en orosanmälan. Denna uppmaning gäller även privatpersoner. På länken ovan finns en enkel mall för att göra en orosanmälan om barn till socialtjänsten.

Överklaga socialtjänstens biståndsbeslut

Trots kunskapen om sambandet och om att kvinnor stannar längre i en relation för att de inte har någonstans att placera sitt djur, bidrar socialtjänsten på många håll varken med att hjälpa kvinnan att hitta en placering för djuret eller att öka biståndet för att inkludera kostnader för djur. Det står dock i socialtjänstlagen att man kan öka biståndet om det finns fördyrande kostnader på grund av våld. Se Sambandet föreslår därför att om kvinnan får avslag på en ansökan om bistånd för den här typen av kostnader bör beslutet överklagas. På länken ovan finns en mall för överklagan och vart den ska skickas.

Forskningsbaserad frågemanual om våld mot djur

Det finns många sätt att hota och utsätta ett djur i samband med kvinno- och fridskränkningsbrott och våld i nära relationer. Det kan vara bra att ta reda på mer om familjedjurens situation och kvinnans/partnerns upplevelser av detta. I frågemanualen ovan ges exempel på olika former av våld och övergrepp på djur som forskningen visar är sammankopplade med våld mot kvinnor/partner.

OBS!! Detta är inte ett riskbedömningsinstrument utan en manual som syftar till att underlätta processen med att börja ställa frågor.


Praktisk information

Sekretess inom socialtjänst och sjukvård

Definition av den psykiatriska diagnosen djursamlande

Numera anges ”samlande” som en psykiatrisk diagnos i diagnosinstrumentet DSM. Katt- och djursamlande anges som en kategori av samlande. Att djursamlande ses som en psykiatrisk diagnos innebär en möjlighet dels för korsrapportering mellan psykiatrin och djurskyddet för att fånga upp och hjälpa både utsatta människor och djur, dels en möjlighet för människovårdande och djurskyddande verksamheter att börja samverka.

Rapporter

Rapport om djurförsäkringar

2016 genomförde Se Sambandet en undersökning av de svenska djurförsäkringsbolagen. I den här rapporten sammanfattar vi de olika bolagens villkor och hur de agerar när försäkringstagarens partner utsätter husdjuret för våld. Vi kunde konstatera att skyddet brister när det finns våld med i bilden.

Så gjorde länsstyrelsen i Västmanland för att se Sambandet

Länsstyrelsen i Västmanland drev ett antal år projekt om sambandet mellan våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och våld mot familjedjur. De har tagit fram en hel del material och har information på sin hemsida både riktad till de som arbetar med kvinnofrid och de som arbetar med djurskydd.