Fokusområde: Djur

Flicka och Katt


2019 har Se Sambandet djur som fokusområde. Vi kommer att belysa djurs mående och situation ur olika perspektiv. 


Se Sambandet har påbörjat arbetet med att samla kunskap om djursamlande som är ett stort djurskyddsproblem. Under året fick vi kontakt med en forskargrupp på Karolinska institutet (KI) som studerar samlande generellt. De har dock ingen kunskap om djursamlande så här kan Se Sambandet bidra med kunskap. Särskilt viktig är denna kunskap för länsstyrelserna runt om i landet som brottas med detta problem.