Fokusområde: Våld mot äldre kvinnor och våld mot djur

Äldre kvinna med hund


2017 sätter vi fokus på att Se Sambandet mellan våld mot äldre kvinnor och familjedjur. Sambandet ur detta perspektiv är än så länge relativt obeforskat men den kunskap som finns idag kan du läsa om här.


Vårt mål under året är att de ideella som möter äldre kvinnor men också personal på äldreboenden och i hemtjänsten ska Se Sambandet och skaffa sig riktlinjer för att arbeta med frågan. Du som arbetar med äldre kvinnor kan läsa om vad du kan göra för att Se Sambandet.

Här på hemsidan kommer vi att publicera vad vi arbetar med och vad vi ser som angeläget för såväl yrkesverksamma och ideella som för anhöriga och politiker att arbeta vidare med när det gäller sambandet ur detta perspektiv.

Vill du bidra med kunskap?

Har du egna erfarenheter eller annan kunskap, som vårdtagare, anhörig, yrkesverksam eller ideell i denna fråga så maila gärna oss och berätta. Du får självklart vara anonym. info@sesambandet.se

Är du student och vill vara med och belysa Sambandet ur fler perspektiv – exempelvis sådana som har med årets fokusområde att göra? Här hittar du förslag på uppsatsämnen.

Tidigare års fokusområden:

2019 – Djur och djursamlande

2016 – Bristande skydd i djurförsäkringen

2014 – Barn och våld mot djur