Fokusområde: Djurförsäkringar


Under 2016 fokuserade Se Sambandet på djurs försäkringsskydd när de har utsatts för våld i hemmet. Vi såg stora luckor i djurförsäkringarna, vilket vi tog upp i en rapport om djurförsäkringsbolagens agerande. Ämnet uppmärksammades i flera medier.


När djur behöver veterinärvård på grund av att djuret utsatts för våld av en person i hushållet täcks inte detta av djurförsäkringen. Försäkringsbolagen ersätter inte klinikbesök, operationer eller annan veterinärvård om djuret har fått skador på grund av medvetet våld utövat av någon i familjen. Detta kan hindra djur och deras ägare från att få rätt stöd och hjälp redan på veterinärkliniken.

Om detta kan du läsa i den rapport som Se Sambandet har tagit fram:

En enkät om djurförsäkringar – Om utebliven ersättning och otydliga villkor vid mäns/partners våld mot kvinnor/partners och deras djur

Se Sambandet skrev också en debattartikel i Aftonbladet: Våld mot husdjur slår mot hotade kvinnor.

Så här skrev Helena Bros på Feministiskt Perspektiv om Se Sambandets rapport.

Fler fokusområden

2019 – Djur och djursamlande

2017 – Äldre kvinnor och våld mot djur

2014 – Barn och våld mot djur