Fokusområde: Barn

Två valpar och en liten unge


2014 fokuserade Se Sambandet på hur våld mot barn och familjedjur hänger ihop. Hur barn påverkas av att familjedjuren utsätts för våld var en av frågorna.


Se Sambandets fokus på den här frågan ledde till att vi tog fram en barnbroschyr, som släpptes 2017. I den kan du läsa om vad forskningen säger om sambandet mellan våld mot barn och familjedjur.

Vi har också tagit fram underlag för korsrapportering. Korsrapportering utgår från sambandet och innebär att den som i sitt ideella eller professionella arbete möter ett utsatt barn i en familj där det även finns djur, också gör en orosanmälan till djurskyddshandläggare. Och omvänt: djurskyddshandläggare eller djurhälsopersonal som möter ett våldsutsatt djur gör en orosanmälan till socialtjänsten om barnet. Metoden har visat sig vara framgångsrik för att uppmärksamma våldsutsatta barn och djur.

Yrkesverksamma som möter utsatta djur i sitt arbete bör alltså systematiskt göra sådana orosanmälningar till socialtjänsten om det finns barn i familjen. Har du mött ett barn på djurkliniken eller gården som du känner oro för, är det till socialtjänsten i din kommun som du vänder dig. Här hittar du ett underlag som du kan använda för att göra en orosanmälan.

Boktips

Råttan kan inte följa med heter en barnbok som är skriven av Åsa Källström, Elisabeth Högberg Eriksson och Petra Svanbäck. Den handlar om en råtta som inte får följa med barnen till boendet på kvinnojouren. Den finns att köpa i närmaste bokaffär eller på nätet.

Fler fokusområden

2019 – Djur och djursamlande

2017 – Äldre kvinnor och våld mot djur

2016 – Djurförsäkringar – hur fungerar de när ett djur har utsatts för våld i hemmet?