Behöver du hjälp?


Här tipsar vi om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller ett djur i din närhet är utsatt för våld.


I EN AKUT SITUATION – för människa eller djur:

Ring polisen på 112.


För barn och unga

Bris – Barnens rätt i samhället

Jourtelefon för unga under 18 år. Tel. 116 111.

Tris – Tjejers rätt i samhället

Jourtelefon för dig som lever under hedersförtryck. Tel. 0774-40 66 00.

1000 möjligheter – ungdomsjour på nätet

Tel. 0700-55 31 53

Hopp

Förening mot sexuella övergrepp. Tel. 076-19 99 343.

Föreningen Storasyster

För dig som utsatts för sexuella övergrepp.

BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin

Sök din lokala BUP-mottagning på hemsidan.


När det gäller djur

Länsstyrelsen

Sök din lokala djurskyddshandläggare på deras hemsida. Här kan du anmäla misstanke om vanvård av djur anonymt.

Polisen

Ditt lokala poliskontor kan du hitta via hemsidan. Bor du i Stockholm finns en speciell djurpolisenhet.

VOOV

Placerar våldsutsattas husdjur i tillfälliga jourhem.


För utsatta kvinnor, partner, män

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Stödtelefon dygnet runt för utsatta, anhöriga och yrkesverksamma. Tel. 020 – 50 50 50.

Roks

Sök din lokala kvinnojour via deras hemsida.

Unizon

Sök din lokala kvinnojour via deras hemsida.

TerraFem

Här kan du hitta din lokala kvinnojour och få stöd på fler språk än svenska. Tel. 020-52 10 10.

Somaya

Sök lokala kvinnojourer som kan ge stöd på fler språk än svenska. 020-81 82 83.

BOJ

Sök din lokala brottsofferjour.

RFSL

Sök Stödmottagningen för lhbtq-personer. Det går också att ringa på tel. 020-34 13 16.

Mansmottagningar

Stöd till män som utövar eller utsätts för våld.


För anhöriga

ATSUB

Förening för anhöriga till barn som utsatts för sexuellla övergrepp.


Djurskydds- och Djurrättsorganisationer

Svenska Djurskyddsföreningen
Djurskyddet Sverige

Lokala djurskyddsföreningar kan ibland ge praktiskt stöd till utsatta.

Djurens rätt