När djur är utsatta är människor i riskzonen. När människor är utsatta kan även deras djur vara det.


Våld mot kvinnor/partner, barn och äldre och våld mot familjedjur hänger ihop. Det kallas Sambandet. Och kunskapen om det kan rädda liv.


Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum. Vi synliggör sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot familjedjur, utifrån vad forskningen visar. På så sätt vill vi bidra till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Genom att hitta en utsatt kan man hitta flera.

Att Se Sambandet går ut på att se alla individer som lever under hot och våld. Genom att skaffa sig kunskap om Sambandet kan de som möter våldsutsatta bidra till att upptäcka fler drabbade i den utsattas närhet.

Att alla i hemmet – barn, vuxna och djur – får hjälp är en förutsättning för att kunna bryta våldet.

Sambandet kan illustreras så här:

Fyra överlappande cirklar i vilka det står Våld mot kvinnor/partners, våld mot äldre, våld mot barn, våld mot djur

Våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och djur överlappar varandra. Hittar vi ett brottsoffer i en familj, djur eller människa, hittar vi troligen fler om vi bara ställer rätt frågor.

Lär dig mer om Sambandet

Vad kan du göra i ditt yrke?


Föreningen fokuserar på sambandet mellan…

… mäns våld mot kvinnor/partners
… barn som upplever våld mot mamma/partner eller utsätts för våld eller sexuella övergrepp
… våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsvariation samt äldre personer generellt
… familjedjuren


Se Sambandets vision

Vår vision är att arbetet för att upptäcka och motverka våld i nära relationer ska ske i samverkan mellan de som vänder sig till våldsutsatta människor och de som möter våldsutsatta djur. Syftet är att bidra till arbetet för att uppnå regeringens 6:e jämställdhetsmål: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Årets fokusområde

Våld mot äldre kvinnor och våld mot djur är ett ämne som Se Sambandet kommer att belysa särskilt under 2017.