Sekretessbrytande regel för socialtjänsten diskuteras i riksdagen

Se Sambandet har länge arbetat för att socialtjänsten ska få bryta sin sekretess om de i sitt arbete möter ett utsatt djur. Våren 2017 kom vi ett steg närmare målet när Konstitutionsutskottet uppmanade riksdagen att verka för att det ska ske.

Att kunna bryta sekretessen är en viktig förutsättning för att socialtjänst och djurskydd ska kunna korsrapportera.

Birgitta Ohlsson (L) har länge drivit frågor som sambandet i riksdagen. Hon har bland annat skrivit flera motioner i frågan. Under våren 2017 drev Birgitta Ohlsson frågan om en sekretessbrytande regel för socialtjänsten till Konstitutionsutskottet, KU. KU i sin tur svarade med att uppdra åt riksdagen att uppmana regeringen att komma med ett förslag som ska göra en sekretessbrytande bestämmelse möjlig.

Konstitutionsutskottets uppmaning: Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur

Den 3 maj 2017 debatterade riksdagen sambandet och förslaget om sekretessbrytande regel. Se video från riksdagsdebatten

Djurens rätt uttalar sig om beslutet

Annonser