Se Sambandet avslöjar brister i djurförsäkringen i ny rapport

Under hösten 2016 genomförde Se Sambandet en enkätundersökning riktad till de svenska djurförsäkringsbolagen. Undersökningen tittade på de olika bolagens försäkringsvillkor och deras agerande när försäkringstagarens partner/sambo/make utsätter husdjuret för våld. Läs mer här:

Rapport om djurförsäkringar