Se Sambandets styrelse om bristerna i djurförsäkringen 2017

Se Sambandet publicerade en rapport om djurförsäkringsbolagens brister när skador tillfogas djuret av mannen/partnern som en del av våld i nära relationer.

Läs rapporten om djurförsäkringar här

Se Sambandets styrelse skrev samtidigt en debattartikel i Aftonbladet den 7 januari 2017 i detta ämne:

Våld mot husdjur slår mot hotade kvinnor