Se Sambandet pekar på brister i försäkringsskyddet för djur

Se Sambandet skrev en debattartikel om djurförsäkringen efter att konsumentprogram PLUS på SVT diskuterade hemförsäkringar utan att ta upp att djur som utsätts för våld av en partner/make inte skyddas av försäkringen.

Texten hittar du nedan.


Bristerna i försäkringsskyddet stannar inte vid partners

2015-02-20 | Carin Holmberg , Nathalie Nordén

OPINION

”Vi uppmanar alla bolag som säljer hemförsäkringar utan fullgott skydd för kvinnor samt de som säljer djurförsäkringar att ta tag i frågan om försäkringsskydd”. Det skriver Nathalie Nordén och Carin Holmberg från föreningen Se Sambandet med anledning av reportaget om bristerna i försäkringsskyddet som visades på PLUS under torsdagen.

Nathalie Nordén och Carin Holmberg är initiativtagare till föreningen Se Sambandet som är ett nationellt kunskapscentrum som fördjupat sig i frågan om sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor.

I torsdags tog programmet Plus i SVT 1 upp brister i våldsutsatta kvinnors försäkringsskydd. Regelverket gäller även i samkönade och t-personers relationer när de är sambo eller gifta men i programmet tar man upp det som är statistiskt sett mest vanligt. Det är nämligen så att om en kvinna utsätts för våld av sin partner får hon ingen ersättning när hon och sambon/maken delar hemförsäkring. Däremot om hon utsatts för våld av en främling på gatan utbetalas ersättning, med maxbelopp en miljon kronor. Då det är större risk för kvinnor att utsättas för våld i hemmet än ute på stan är reglerna en klar inskränkning i kvinnors försäkringsskydd.

Vi på Se Sambandet vill peka på att bristerna i försäkringsskydd inte stannar där. Det finns ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur. Rent konkret betyder det att om det finns djur i hushållet och mannen slår kvinnan är det troligt att också djuret är utsatt för våld.

Om djuret blir skadat och kvinnan har en djurförsäkring kommer hon att upptäcka att den inte gäller påförda skador, det vill säga försäkringen täcker inte skador som uppstått när djuret utsatts för våld av sambon/maken. Som framkom i gårdagens program har våldsutsatta kvinnor ofta dålig ekonomi och kostnader för veterinärvård är hög. Kan inte kvinnan betala vad det kostar återstår i sista hand att avliva djuret.

Skälet som försäkringsbolagen anger för att inte ge en kvinna ersättning när sambon/mannen misshandlat henne, är att det finns risk för försäkringsbedrägerier. Mattias af Geijerstam på Länsförsäkringar säger i PLUS att pengarna skulle kunna hamna i händerna på den som utövat våldet eftersom båda två står på hemförsäkringen. Det vill man inte medverka till.

Detta argument kan inte användas när det gäller systerföretaget Agrias djurförsäkring. Försäkringstagaren på en djurförsäkring är endast en person och är det kvinnans djur är det troligen hon som tecknat försäkringen. Det skiljer sig alltså från hemförsäkringen där både kvinnan och mannen är försäkringstagare. Pengarna som utbetalas går dessutom direkt till veterinären och kan inte hamna hos förövaren.

Se Sambandet har varit i kontakt med de två stora aktörerna inom djurförsäkringar, Agria och Folksam, för att diskutera frågan. De har inte återkommit. I höstas ordnade Se Sambandet tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen en heldagskonferens om juridiken i frågor som rör våld mot djur när också matte blir misshandlad. Vi bjöd in båda bolagen att delta i ett panelsamtal, men de avböjde.

Vi menar att det är dags att på allvar diskutera den här frågan. Vi uppmanar därför Länsförsäkringar och alla bolag som säljer hemförsäkringar utan fullgott skydd för kvinnor samt Agria och Folksam och de andra bolagen som säljer djurförsäkringar att ta tag i den här frågan. Det är dags att de sätter sig tillsammans med oss på Se Sambandet, Roks, Unizon och BOJ och hittar konstruktiva lösningar på den här problematiken.

Betalar man för en försäkring ska den också kunna falla ut och ge ersättning när en behöver det. Vad är det annars som en betalar för?

Läs mer

Se sambandets rapport om djurförsäkringar