När djuren är brottsoffer – Se Sambandets konferens uppmärksammas

Tidningen Feministiskt Perspektiv skrev om den konferens som Se Sambandet anordnade tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen 2014.

Katarina Hörlin på tidningen Feministiskt Perspektiv skrev 2014-11-25 om Se Sambandet och Svenska Djurskyddsföreningens konferens den 18 november 2014.

Konferensens fokus var djur som brottsoffer samt fokus på olika juridiska frågor som lägger hinder i vägen för att döma de personer som utsätter djur som en del i kvinnofrids- och fridskränkningsbrottet. Läs artikeln här:

När djuren är brottsoffer