Djurskyddet Sverige skriver om Se Sambandets sommarkampanj 2016

Djurskyddet Sverige uppmärksammade Se Sambandets sommarkampanj 2016.

Nedan läser du artikeln i sin helhet.


Våldets samband fortsätter att lyftas

Inkludera våld mot sällskapsdjur i kvinnofridslagen och kvinnofridsbrott i djurskyddslagen. Så löd uppmaningen från organisationen Se Sambandet när de samlade in namnunderskrifter för att få till stånd en lagförändring. Nu har organisationens ordförande Carin Holmberg lämnat in underskrifterna till Berit Jernberg på regeringskansliet.

– Vi diskuterade olika svårlösta frågor som detta med socialtjänstens sekretess, vad socialtjänsten kan bevilja som ekonomiskt bistånd när det handlar om djur, men också vem som i slutänden ska bistå kvinnan och djuret med ett skyddat boende. Jag kunde utveckla frågan om att inkludera våld mot djur i grov kvinnofridskränkning och att brott mot djur i dessa situationer ska ses som en försvårande omständighet. I slutänden måste sambandet bli en del av åtgärder och politik som rör våld mot kvinnor/partners och barn. Annars blir det inte möjligt att uppnå det fjärde jämställdhetsmålet; Att våld mot kvinnor ska upphöra, säger Carin Holmberg.