Debattartikel i tidningen Norran 2015

Ordföranden i Se Sambandet, Carin Holmberg, deltog i en utbildningsdag anordnad av psykiatrin i Skellefteå om våld i nära relationer. Inför detta arrangemang skrevs en debattartikel om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer som publicerades i tidningen Norran den 2 juni 2015. Läs artikeln här:

Djur och våld i nära relationer