Nytryck av Se Sambandets broschyrer!

Nu har vi fått våra uppdaterade och nytryckta broschyrer, både stora och lilla versionen som även går att hitta här i PDF-format. Samtidigt trycktes också Se Sambandets första roll-up.

img_1130

Nytrycket finansierades genom att Se Sambandet tilldelats 25 000 kr från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som handlägger Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond, något vi är mycket glada för!