Morrr – om att Se Sambandet

Våld i en nära relation drabbar många. Vad som fortfarande är relativt okänt är att det finns ett tydligt samband mellan våld mot närstående människor och mot husdjur i familjen. I korthet kan man beskriva det som att våldet riktas mot alla i hushållet – vuxna såväl som barn och husdjur.

Djuren används som ett sätt att utöva makt och kontroll över den människa, vanligtvis en kvinna, som är utsatt. Det är inte ovanligt med hot om att djuret ska skadas eller slås ihjäl om inte den som utövar våld får sin vilja igenom.

Djur kan också komma till skada som en konsekvens av att den som utövar våld inte blir åtlydd. När någon tar sig ifrån den våldsamma relationen och till ett tillfälligt skyddat boende, t ex på någon av landets kvinnojourer, uppstår tyvärr ofta ytterligare problem. De flesta skyddade boenden i landet har djurförbud och säger då nej till att djuret får följa med. Konsekvensen av det blir att många våldsutsatta stannar kvar i relationen och i bostaden trots våldet för att själva skydda djuret. Skulle djuret bli kvar i bostaden när den utsatta flyr är risken mycket stor att djuret dödas av våldsverkaren.

Jag behöver hjälp, vad ska jag göra?

Om du söker skydd på t ex en kvinnojour och inte kan ta med dig ditt djur finns några olika möjligheter. Kanske har du råd att betala för en plats på djurpensionat under en tid? Kanske har du anhöriga eller vänner som kan passa djuret åt dig? Om det är en hund är det bra om vännerna inte bor för nära dig så att inte din partner upptäcker den på promenaden.

Om inte så finns det några möjligheter som förhoppningsvis kan hjälpa. Organisationen Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV) samarbetar med lokala kvinnojourer, socialkontor och polis. VOOV kan ta hand om djuret under den tid du befinner dig på skyddat boende.

Kommunen är skyldig att hjälpa alla våldsutsatta till skyddat boende enligt lag och gör det på olika sätt i olika kommuner. Det kan vara så att kommunen erbjuder boende men om den våldsutsatta tackar nej (på grund av att djuret inte får följa med) kan hon bli utan skyddat boende. Kanske finns det kommunalt skyddat boende i någon form i socialtjänstens regi som är ett alternativ för dig?

Det kan vara svårt att få kommunen att stå för kostnader för djurpensionat i sådana här lägen, men det går i vissa kommuner i landet.

Scalas hundhjälp samarbetar också med kvinnojourer. De tar inte emot djuren i jourhem som VOOV utan djuret bor med kvinnan på kvinnojouren. Det Scala kan hjälpa till med är rastningar av djuren och att sponsra med djurfoder.

Jag är orolig för någon, vad ska jag göra?

Kontakta Kvinnofridslinjen för vidare information. I varje kommun finns det någon som arbetar med våld i nära relationer, ibland kallas de för kvinnofridssamordnare.

Våld och vanvård mot djur kan anmälas till både länets länsstyrelse och polis. Pågående brott ska alltid anmälas till polis.

Länkar

Kvinnofridslinjen
Nationell hjälptelefon och hjälpsida på nätet där kunniga personer svarar på frågor dygnet runt. Drivs av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Samtal syns inte på telefonräkningen. 020-505050.

Länsstyrelserna i samverkan
Via deras gemensamma hemsida kan du klicka dig fram till kontaktuppgifter till djurskyddshandläggare och länsveterinär i ditt län.

Polisen
Ring 112 (vid akut och pågående brott) eller 114 14.

VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta
Ideell organisation organiserad som riksförbund med sju anslutna lokalföreningar som tar emot våldsutsattas husdjur i tillfälliga jourhem under tiden ägaren är i skyddat boende. Djuren tas aldrig över permanent utan återgår till djurägaren efter tiden i skyddat boende. Det kostar inte något utöver det som djuret kostar när det bor hemma. På hemsidan finns mer råd och tips till våldsutsatta som behöver hjälp med sitt husdjur och info till den som möter våldsutsatta inom sitt yrke.

Scalas hundhjälp
Ideell förening som hjälper hemlösa, våldsutsatta med flera att ta hand om hundar genom att hjälpa till med hundrastning och sponsra med hundfoder.

Du kan också läsa mer här på Se Sambandets sajt. Vi är ett nationellt kunskapscentrum som samlar svensk och internationell kunskap om sambandet mellan våld i nära relationer, våld mot husdjur, våld mot barn och våld mot äldre. Se Sambandet arbetar för större kunskap i frågan och bättre lagstiftning för att underlätta för våldsutsatta människor och djur.


Detta inlägg är en av de texter som Se Sambandet skrev för husdjursbloggen och marknadsplatsen Morrr, när de uppmärksammade sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur.