Se Sambandet har fått stipendium!

Hurra! Idag fick vi besked att vi fått ett stipendium vi sökt. Vi har tilldelats 25 000 kr som vi kommer att använda för att sprida information om sambandet. Stort tack till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som handlägger Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond.

Annonser