Motion till riksdagen om djurs situation i misshandelsrelationer

Läs Birgitta Ohlssons (FP) motion till riksdagen angående djurs situation vid våld i nära relationer:

Motion till riksdagen av Birgitta Ohlsson (FP)

Mer information finns på riksdagens hemsida.

Annonser