När djur är utsatta är människor i riskzonen. När människor är utsatta är djuren i riskzonen.


Våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och våld mot familjedjur hänger ihop. Det kallas Sambandet. Och kunskapen om det kan rädda liv.


Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum. Vi synliggör sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot familjedjur, utifrån forskning. På så sätt vill vi bidra till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Utbildning & föreläsningar

Nu erbjuder vi en ny utbildning som vänder sig till veterinärer och annan djurhälsopersonal samt till länsstyrelsens djurskydd. Under 2018 tog Se Sambandet i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen fram ett kunskapsmaterial och en handlingsplan för att utbilda veterinärer med flera att upptäcka utsatta djur och människor.

Se Sambandet fokuserar…

… mäns våld mot kvinnor/partners
… barn som upplever våld mot mamma/partner eller utsätts för våld eller sexuella övergrepp
… våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning samt äldre som grupp
… familjedjuren

Lär dig mer om Sambandet

Vad kan du göra i ditt yrke?


Se Sambandets vision

Vår vision är att arbetet för att upptäcka och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska ske i samverkan med de som möter våldsutsatta familjedjur. Vi vill på det sättet bidra till att uppnå regeringens 6:e jämställdhetsmål: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Årets fokusområde

Se Sambandets fokusområde 2020 är djursamlande.