När djur är utsatta är människor i riskzonen. När människor är utsatta är troligen också deras djur utsatta.


Våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och våld mot familjedjur hänger ihop. Det kallas Sambandet. Och kunskapen om det kan rädda liv.


Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum. Vi synliggör sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot familjedjur, utifrån forskning. På så sätt vill vi bidra till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Utbildning & föreläsningar

Nu erbjuder vi en ny utbildning som vänder sig till veterinärer och annan djurhälsopersonal samt till länsstyrelsens djurskydd. Under 2018 tog Se Sambandet i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen fram ett kunskapsmaterial och en handlingsplan för att utbilda veterinärer med flera att upptäcka utsatta djur och människor.

Se Sambandet fokuserar…

… mäns våld mot kvinnor/partners
… barn som upplever våld mot mamma/partner eller utsätts för våld eller sexuella övergrepp
… våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsvariation samt äldre personer generellt
… familjedjuren

Lär dig mer om Sambandet

Vad kan du göra i ditt yrke?


Se Sambandets vision

Vår vision är att arbetet för att upptäcka och motverka våld i nära relationer ska ske i samverkan mellan de som vänder sig till våldsutsatta kvinnor/partner och de som möter våldsutsatta djur. Syftet är att bidra till arbetet för att uppnå regeringens 6:e jämställdhetsmål: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Årets fokusområde

Se Sambandets fokusområde 2019 är familjedjuren.